Denný stacionár Senior Center

Denný stacionár Senior CenterDenný stacionár Senior Center…

… je zariadenie nachádzajúce sa v obci Malá Ida (lokalita Pánsky les) – Košice okolie.  Poskytujeme tu sociálne služby seniorom, ktorí sú odkázaní na našu pomoc na určitý čas počas dňa. Senior Center je zariadenie vhodné aj pre seniorov, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú staroslivosť a zároveň ich však nechcú umiestniť do zariadenia pre seniorov, resp. čakajú v poradovníku na umiestnenie.

 

Naším cieľom je…

… poskytovať kvalitné odborné služby spĺňajúce potreby našich klientov s prihliadnutím potreby ich rodinných príslušníkov. Snažíme sa podporovať našich klientov v udržiavaní aktívneho života, predĺženiu sebestačnosti a samostatnosti. Pobyt v dennom stacionári skvalitní život nielen jednotlivcovi, ale aj jeho rodine a zároveň mu umožní fungovať vo svojom prirodzenom prostredí.

Pobyt v našom zariadení prináša pre seniora aj výhodu kontaktu so spoločenským prostredím. Stretávaním sa s inými rovesníkmi napomáha odbúravaniu pocitu samoty, čo do značnej miery zlepšuje pocit duševnej pohody a priamo tak ovplyvňuje a zlepšuje zdravotný stav človeka.